Minnelijke schikkingen van het Directiecomité van de NBB

Op basis van het verslag van de auditeur mag het Directiecomité een minnelijke schikking voorstellen; indien zijn voorstel wordt aanvaard, wordt de minnelijke schikking op niet-nominatieve wijze gepubliceerd. Tegen een door het Directiecomité aanvaarde minnelijke schikking kan geen beroep worden aangetekend.