Sancties en minnelijke schikkingen van de ex-CBFA (vóór 1 april 2011)

Administratieve geldboeten opgelegd door de sanctiecommissie van de ex-CBFA (voor 1 april 2011)

Minnelijke schikkingen van het Directiecomité van de ex-CBFA (voor 1 april 2011)