Administratieve geldboeten opgelegd door de Sanctiecommissie van de NBB

De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen, door de Bank, van de administratieve geldboetes voorzien door de wetten die van toepassing zijn op de instellingen waarop zij toeziet. Ze maakt haar beslissingen nominatief bekend.

Als deze bekendmaking de financiële stabiliteit dreigt te verstoren of een evenredig nadeel dreigt te berokkenen aan de betrokken personen of aan de instellingen waartoe ze behoren, wordt de beslissing niet-nominatief bekendgemaakt. Indien een beroep tegen de sanctiebeslissing is ingesteld, wordt de beslissing niet-nominatief bekendgemaakt in afwachting van de uitslag van de gerechtelijke procedures.