Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

11 - 20 van 23 resultaten

Circulaire NBB_2015_24 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201524-ric...

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 926/2014 van de Commissie van 27 augustus 2014

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uniforme brief aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-alle-...

Circulaire NBB_2015_25 / Richtsnoeren inzake de publicatie van informatie (Pijler III, CRD IV)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201525-ric...

Circulaire NBB_2015_16 / Thematische volksleningen - Periodieke rapportering aan de NBB

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201516-the...

Circulaire NBB_2015_03/ Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201503-ric...

Circulaire NBB_2015_01/ EBA-richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) 575/2013 (EBA/GL/2014/05 van 7 juli 2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201501-eba...

Circulaire NBB_2015_10/ Prudentieel statuut van de betalingsinstellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201510-pru...

Circulaire NBB_2015_11/ Vrijstellingsbeleid van de Bank op grond van artikel 105 van de wet van 21 december 2009 (elektronisch geld)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201511-vri...

Circulaire NBB_2015_12/ Vrijstellingsbeleid van de Bank op grond van artikel 48 van de wet van 21 december 2009 (betalingsdiensten)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201512-vri...