Circulaire NBB_2015_03/ Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014)