Mag een bankbiljet of een munt beschadigd, beschreven of betekend worden?

Artikel 178ter van het Strafwetboek verbiedt het moedwillig aanbrengen van een boodschap van publicitaire aard of andere aard, of het moedwillig beschadigen, bekladden, overschrijven of ongeschikt maken, op welke wijze ook, van biljetten en munten waardoor het gebruik ervan als betaalmiddel bemoeilijkt wordt. Dit verbod geldt niet alleen voor de munten en biljetten die wettelijke betaalkracht hebben in België maar ook voor die in het buitenland. De overtreding van dit verbod wordt bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 26 tot 1 000 EUR of met één van die straffen alleen.

Wanneer biljetten of munten definitief aan de omloop onttrokken worden, is men evenwel niet strafbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval indien men ze verwerkt in souvenirs, decoratieve werken of kunstwerken op een wijze dat ze niet meer in hun oorspronkelijke staat kunnen worden teruggebracht.