Consult

Consult

Via de toepassing ‘Consult’ kan iedereen sinds 1999 de bij de Nationale Bank van België (NBB) neergelegde jaarrekeningen raadplegen. 

Naar de CONSULT-toepassing

De Consult-toepassing is doorlopend toegankelijk en toont:

 • informatie over de rechtspersonen;
 • informatie over de refertes van alle gepubliceerde jaarrekeningen;
 • jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand, een XBRL-bestand of een CSV-bestand:
  • als PDF-bestand: voor elke jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening die sinds 1 januari 1999 bij de Nationale Bank is neergelegd. Om de documenten in pdf-formaat te kunnen lezen, kan u de gratis door Adobe beschikbaar gestelde software Acrobat Reader gebruiken.
  • als XBRL-bestand: voor elke jaarrekening die in deze vorm vanaf 2 april 2007 in dat formaat bij de Nationale Bank is neergelegd. Het gaat om XBRL-bestanden zoals ze door indieners werden neergelegd met de toen geldende bestandsstructuur (taxonomie).
   Deze XBRL-bestanden zijn vooral bedoeld voor professionele gebruikers die de financiële toestand van de betrokken rechtspersonen wensen te analyseren zonder daarvoor de neergelegde basisgegevens opnieuw te moeten invoeren.
  • als CSV-bestand: voor elke jaarrekening die sinds 4 april 2022 in XBRL-formaat is neergelegd. 

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo