Specifiek geval: bepaalde gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Specifiek geval: bepaalde gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Beheersvennootschap

 

Tot en met 31/10/2022
NN Investment Partners Belgium N.V. (0403241371)
Marnixlaan 23, bus 3 – 1000 Brussel
Vanaf 1/11/2022
ING Solutions Investment Management S.A.
26, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg
Juridische vorm : Naamloze vennootschap

Pensioenspaarfonds

Compartiment van Datum van neerlegging

Boekjaar

Taal

 

Star Fund

Koning Albert II Laan 37/3

1030 Brussel

Star Fund Balanced 06/06/2023 01/01/2022-31/12-2022 FR Star Fund.pdf

Star Fund

Koning Albert II Laan 37/3

1030 Brussel

Star Fund Balanced 21/03/2024 01/01/2023-31/12-2023 FR Star Fund.pdf

 

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo