Woningprijzen en economische groei in België

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2018

Heeft de stijging van de woningprijzen de consumptie gestimuleerd en de wooninvesteringen aangemoedigd in België? Welke risico’s houdt ze in voor de financiële stabiliteit?

Download Persbericht