Woordenlijst

 

 • Inflatie

  De term inflatie verwijst naar het stijgingstempo van het gemiddelde prijspeil in een economie. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene en aanhoudende prijsstijging.

 • Inschrijving op naam (nominatieve inschrijving)

  Vermelding in een speciaal register ('Grootboek'), met de identiteit van de schuldeiser en het bedrag van zijn schuldvordering.

 • Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft als taak de voornaamste macro-economische statistieken en vooruitzichten op te stellen. Het INR werkt daartoe samen met drie geassocieerde instellingen: het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België.

 • Internationaal Monetair Fonds (IMF)

  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd in 1944 samen met de Wereldbank opgericht in Bretton Woods in de Verenigde Staten. Als één van deze zogenaamde Bretton Woods-instellingen streeft het IMF naar bevordering van internationale samenwerking op monetair gebied en het mogelijk maken van een evenwichtige groei van de internationale handel.

 • International Accounting Standards (IAS)

  Door de International Accounting Standards Board (IASB) gepubliceerde richtlijnen, die afdwingbare wereldwijde normen zijn voor het verstrekken van doorzichtige en vergelijkbare informatie in financiële rekeningen voor algemene doelstellingen. In april 2001 kondigde de IASB aan dat haar boekhoudkundige normen in de toekomst international financial reporting standards zouden worden genoemd.

 • Intrastat

  Via de maandelijkse intrastat-aangifte verstrekken de ondernemingen inlichtingen over hun intracommunautaire (intra-EU) goederenstromen, tenzij dat bedrag onder een bepaalde drempel per jaar blijft. Deze aangifte met alle gegevens over Aankomst uit en Verzending naar andere lidstaten moet rechtstreeks naar de Nationale Bank worden gezonden.