IFRS

Hier vindt u informatie in verband met de IFRS-normen, of International Financial Reporting Standards.

Geconsolideerde jaarrekeningen opgemaakt volgens IFRS

Dit Excel-bestand geeft een overzicht van de ondernemingen die in de periode 2012-2021 een geconsolideerde jaarrekening bij de Nationale Bank hebben neergelegd. In de lijst is onder meer vermeld of de geconsolideerde jaarrekening al dan niet volgens de IFRS standaard is opgemaakt.

De beelden van de sinds 2009 neergelegde geconsolideerde jaarrekeningen kunnen worden geraadpleegd via de toepassing 'Jaarrekeningen online raadplegen'.

Ander adres met nuttige informatie over de IFRS-normen

Link naar de Europese Commissie - The International Accounting Standards

Deze website van de Europese Commissie bevat voornamelijk informatie over de status van de IFRS-normen in het kader van hun goedkeuring binnen de Europese Unie. Ze bevat eveneens enkele documenten in verband met de toepassing en de interpretatie van de normen.