Termenlijst

 

 • Valutamarkt

  De markt waar de handelaars (financiële instellingen, ondernemingen) een bepaalde valuta kopen tegen een andere valuta en waar aldus de wisselkoersen tot stand komen.

 • Valutareserves

  Door de centrale banken aangehouden deposito's en effecten in vreemde valuta en goud.

 • Verdrag van Maastricht

  Het verdrag betreffende de Europese Unie, op 7 februari 1992 ondertekend te Maastricht en op 1 november 1993 in werking getreden, voert met name de Economische en Monetaire Unie in drie fasen in. De derde fase (invoering van de gemeenschappelijke munt) is op 1 januari 1999 ingegaan.

 • Verdrag van Rome

  Het Verdrag van Rome, dat op 25 maart 1957 door zes landen werd ondertekend (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië), had de instelling van een gemeenschappelijke markt en een Economische en Monetaire Unie ten doel.

 • Verkoop op afbetaling

  Bij een verkoop op afbetaling wordt een roerend goed aangekocht door de consument, die de prijs in meerdere keren betaalt.

 • Verslag-Delors

  Het verslag-Delors, dat in april 1989 door een groep deskundigen met inbegrip van de presidenten van de nationale centrale banken werd ingediend, legde de fundamenten voor de euro vast en vatte de overgang naar de EMU op als een proces in drie fasen. De bepalingen van het Verdrag van Maastricht berusten in hoge mate op de ideeën uit dit verslag.

 • Verslag-Werner

  Het verslag-Werner (genoemd naar de premier van Luxemburg) bevatte in oktober 1970 een blauwdruk voor de stapsgewijze totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie.