Methodologie

Rekeningen van de gezamenlijke overheid

Het "Europees systeem van nationale en regionale rekeningen" (ESR 2010) vervangt het ESR 1995 als referentiemethodologie voor het opstellen van de Belgische nationale rekeningen. Het ESR 2010 werd ingevoerd door Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Parlement en de Raad van 21 mei 2013 en de toepassing ervan is verplicht in alle Lidstaten vanaf september 2014.

Procedure bij buitensporige tekorten (PBT)

Verordening (EG) Nr. 479/2009 verplicht de Lidstaten om aan Eurostat de inventarissen te leveren met de beschrijving van de bronnen en methoden die worden gehanteerd om de verstrekte gegevens te berekenen: de PBT-inventaris van België en de lijst van de publieke eenheden.

Advies van het INR

Aangaande de openbaarheid van de adviezen die over de statistische verwerking van bijzondere verrichtingen worden verstrekt als antwoord op verzoeken die door de overheid worden ingediend, heeft de Raad van het INR besloten dezelfde houding als Eurostat aan te nemen, en de na 30 maart 2007 verstrekte adviezen op zijn internetsite te publiceren.