Publicaties en cijfers

Publicaties

- Nationale rekeningen (ESR 2010) - niet-financiële rekeningen

  - Jaarlijkse publicatie nationale rekeningen – rekeningen van de overheid Persbericht Publicaties
  - Gedetailleerde rekeningen en tabellen Persbericht Publicaties

- Procedure bij buitensporige tekorten (PBT)

  - Meest recente tabellen van de PBT-kennisgeving   Publicatie
  - Gegevens over de overheidsinterventies in de context van de financiële crisis   Publicatie
  - Maatregelen in het kader van de COVID-19   Publicatie
  - Maatregelen in het kader van de energiecrisis   Publicatie
  - Stromen gelinkt aan het fonds voor veerkracht en herstel (RRF)   Publicatie
  - Archieven   Publicaties
  - Historische gegevens   Publicaties

 

Cijfers

 - Nationale rekeningen (ESR 2010) - niet-financiële rekeningen

- Nationale rekeningen - financiële rekeningen

- Statistieken betreffende de overheidsfinanciën

Gerelateerde websites