Wettelijke basis van de CKP

De wettelijke basis van de CKP bestaat in hoofdzaak uit het wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).

Boek VII van het wetboek van economisch recht bevat de wetgeving op zowel het consumentenkrediet (art. VII.64 tot art. VII.122), het hypothecair krediet (art. VII.123 tot VII.147) als de Centrale voor kredieten aan particulieren (art. VII.148 tot art. VII.157). 

Andere relevante wetteksten zijn:

  • Koninklijk besluit van 5 februari 1990 dat voor de Nationale Bank van België de toegang regelt tot het Rijksregister van natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer.
  • Wet van 5 juli 1998 over de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.
  • Koninklijk besluit van 22 april 1999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 19, §2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.
  • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 over het Begeleidingscomité van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).
  • Programmawet van 26 december 2015 over het Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast (Titel 2, Hoofdstuk 6 – Economie, Afdeling 4).