Wetteksten

Het huidig wettelijk kader omvat:

  • Wet van 14 april 2011, die de CAP invoegt in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012 en de wet van 17 juni 2013,
  • Koninklijk Besluit van 17 juli 2013 betreffende het centraal aanspreekpunt,
  • Koninklijk Besluit van 3 februari 2014 waarbij de Nationale Bank van België en de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen bedoeld in artikel 322 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gemachtigd worden tijdelijk toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Wat de melding  door de belastingplichten van hun buitenlandse rekeningen aan het CAP betreft, wordt de wettelijke basis vervolledigd met:

Een officieuze coördinatie van het Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is ook beschikbaar door hier te klikken.