Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP)

Het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) is een register van:

  • Belgische rekeningen en financiële contracten;
  • buitenlandse rekeningen van natuurlijke personen die in België een aangifte in de personenbelasting moeten doen; 
  • financiële verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn. 

Lees meer

Particulieren

Alle Belgische residenten moeten hun buitenlandse rekeningen rechtstreeks melden aan het CAP. 

Mijn buitenlandse rekening(en) melden


Iedereen kan gratis een overzicht opvragen van de op zijn of haar naam bij het CAP geregistreerde gegevens.

Mijn gegevens raadplegen

Professionelen - informatieplichtigen

Financiële instellingen die in België actief zijn, zijn wettelijk verplicht om informatie over de binnenlandse rekeningen, financiële contracten en verrichtingen met contanten van hun cliënten door te geven aan het CAP.

Professionelen informatieplichtigen

Professionelen
informatiegerechtigden

Een beperkt aantal personen is wettelijk gemachtigd om gegevens uit het CAP te raadplegen. Ze worden in de wetgeving omschreven als informatiegerechtigden. Ze hebben deze bevoegdheid in het kader van hun opdracht van algemeen belang.

Professionelen informatiegerechtigden