Toegankelijkheidsverklaring

De Nationale Bank van België verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Voorbereiding van deze verklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/www.nbb.be.

Niet-toegankelijke inhoud

Ontbrekende alt-tekst bij afbeeldingen
Ontbrekende labels in formulieren
Onvoldoende contrast tussen tekst en achtergrond
Ontbrekende title bij iframe elementen
Volgorde cookie-popup 

Voorgestelde alternatieven

Mogelijkheid voorzien voor de gebruiker om contrast aan te passen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

Nationale Bank van België
Dienst Communicatie
[email protected]
Contactformulier
 

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

De federale Ombudsman
[email protected]

Verbeteringsplan

Wij bouwen momenteel aan een nieuwe website die begin 2025 gelanceerd zal worden en rekening zal houden met de toegankelijkheidsvereisten.

 

Deze verklaring is op 15/03/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 25/03/2024.