Rechtzetten

Binnenlandse rekeningen, financiële contracten en verrichtingen met contanten

Iedere persoon kan gratis een rechtzetting vragen van onjuiste gegevens over binnenlandse rekeningen, contracten en verrichtingen met contanten, die onder zijn of haar naam in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) geregistreerd werden. De betrokkene moet daarvoor contact opnemen met de informatieplichtige financiële instelling die deze gegevens eerder meedeelde. De informatieplichtige moet de onjuiste gegevens eerst rechtzetten in zijn eigen bestanden en nadien de gecorrigeerde gegevens onmiddellijk meedelen aan het CAP.

De NBB is wettelijk niet gemachtigd om zelf gegevens in het CAP aan te passen.

Buitenlandse rekeningen

Elke resident of zijn lasthebber kan steeds eerder meegedeelde gegevens over buitenlandse rekeningen verbeteren of updaten. 

Er zijn drie soorten aanpassingen mogelijk:

  • De melding van de afsluiting van een buitenlandse rekening of het overdragen van een buitenlandse rekening aan de kinderen (via het formulier van sluiting en decumul):
    • Sluiting: bij de definitieve afsluiting van een buitenlandse rekening. Ook in geval van overlijden van de titularis van de rekening, is het formulier van sluiting van toepassing; 
    • Decumul: wanneer een kind meerderjarig wordt moet dit kind zelf een belastingaangifte indienen en zijn/haar buitenlandse rekening(en) melden aan het CAP. De rekeningen van het kind die eerder door de ouders op hun naam gemeld werden, dienen afgesloten te worden (op naam van de ouders). 
  • Het wijzigen van gegevens (via het formulier van verbetering). Eerder gemelde gegevens kunnen worden gewijzigd of aangevuld (ander rekeningnummer, nieuwe benaming van de financiële instelling, enzovoort).  
  • Het schrappen van foutieve gegevens (via het formulier van schrapping). Dit formulier wordt enkel gebruikt om foutief gemelde gegevens te verwijderen (bijvoorbeeld: een boekhouder meldt een foutief rijksregisternummer van een klant).

 

Het melden van aanpassingen kan zowel online als op papier:

ofwel met een online melding, via de webtoepassing van het CAP (dit kan ook wanneer de onjuiste of onvolledige gegevens oorspronkelijk op papier zijn meegedeeld). Deze online melding is de makkelijkste en snelste manier!

Naar de CAP-webtoepassing

 ofwel via een schriftelijke melding door het invullen van een van deze formulieren:

Bij een schriftelijke melding dient u het formulier en een duidelijk leesbare fotokopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), behoorlijk ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de resident of diens lasthebber, op te sturen naar:
Nationale Bank van België
Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel