Welkom bij de Nationale Bank van België

Uit de stresstestresultaten voor de 50 grootste Europese financiële instellingen die vandaag werden bekendgemaakt door de Europese Bankautoriteit (EBA), blijkt dat de Belgische banken KBC en Belfius het aanzienlijk beter doen dan het Europese gemiddelde en dat ze goed bestand zijn tegen schokken in de context van de COVID-19-crisis.

Volgens de flashraming nam het bruto binnenlands product (bbp) naar volume in het tweede kwartaal van 2021 met 1,4 % toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020, dat sterk getekend was door de COVID-19-crisis, bedraagt de groei 14,5 %. Het niveau van economische activiteit van vóór de COVID-19-crisis is evenwel nog niet bereikt.

Flash

De conjunctuurbarometer blijft staan op het historische hoogtepunt van vorige maand. 

Het ondernemingsklimaat verbetert in de verwerkende nijverheid en, in nog ruimere mate, in de handel. Het ondernemersvertrouwen gaat er daarentegen op achteruit in de dienstverlening aan bedrijven en vooral in de bouwnijverheid.

barometer

De consumenten hebben opnieuw iets meer vertrouwen in de vooruitzichten op de arbeidsmarkt maar zijn wat minder optimistisch over hun toekomstige financiële situatie.

consumer confidence

Ook de directie en het personeel van de Nationale Bank zijn geschokt door de zware gevolgen van de overstromingen die ons land troffen. We betuigen onze oprechte deelneming tegenover de nabestaanden van de slachtoffers. De Bank heeft ook besloten om een gift van 100.000 euro over te maken aan het Belgische Rode Kruis, dat talrijke steunacties coördineert.

Het omzetverlies als gevolg van de coronacrisis is voor de Belgische bedrijven afgenomen van 10 % in mei tot 8 % in juni. De verbetering is vooral opmerkelijk voor de horecabedrijven, wat uiteraard te maken heeft met de heropening ervan. Ook de andere indicatoren wijzen op een afnemende corona-impact op de Belgische economie. Dat blijkt uit de laatste reguliere ERMG-enquête, die begin vorige week bij Belgische bedrijven werd gehouden.

ERMG

In het Financial Market Infrastructures and Payment Services Report 2021 wordt een breed scala aan actuele, relevante onderwerpen behandeld, gaande van de activiteiten van BigTech-bedrijven in het retailbetalingsverkeer, over de voorgestelde regelgeving inzake cryptoactiva, tot een analyse van een eventuele digitale euro en de versterking van de digitale operationele veerkracht van de financiële sector.

FMI
  • Economische indicatoren voor België (2021-31)

  • Kerncijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

  • Economische indicatoren voor België (2021-32)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-05)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-05)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2021-07)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-08)

  • Economische indicatoren voor België (2021-33)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-08)

  • Economische indicatoren voor België (2021-34)

In de kijker