Welkom bij de Nationale Bank van België

De bevraagde ondernemingen rapporteren een omzetdaling met 26 % ten opzichte van het niveau van vóór de crisis, wat neerkomt op een verbetering met 5 procentpunt vergeleken met de vorige enquête en het beste resultaat is sinds de eerste enquête van eind maart. Deze verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan ondernemingen in de handel en de bouwnijverheid, terwijl de situatie kritiek blijft in de horeca en de sector kunst, amusement en recreatie.

 • De stijging van de conjunctuurbarometer in mei is erg bleek in vergelijking met de duizelingwekkende daling in april. Het niveau ervan blijft dus extreem laag.
 • Het herstel is alleen zichtbaar in de diensten aan ondernemingen.

 

barometer
 • Het consumentenvertrouwen herstelt zich licht in mei na de ineenstorting in april maar blijft erg zwak
 • De afbouwstrategie zorgt voor positievere verwachtingen over de macro-economische situatie
 • Bijna één zelfstandige op twee lijdt een inkomensverlies van meer dan 30 % door de COVID-19-crisis.

Binnen de Economic Risk Management Group waakt co-voorzitter Piet Vanthemsche met de taskforce business continuity planning (TF BCP) erover dat de coronacrisis en de hiermee gepaarde beperkende maatregelen de kritieke bedrijven van ons economisch productieproces niet doen stilvallen. 

 • Economische indicatoren voor België (2020-23)

 • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Driemaandelijkse bijwerking (2020-I)

 • Economische projecties voor België – Voorjaar 2020

 • Kerncijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

 • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash (2020-04)

 • Economische indicatoren voor België (2020-24)

 • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2020-05)

 • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-03)

 • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-03)

 • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2020-06)

In de kijker