Welkom bij de Nationale Bank van België

Ondanks die historische heropleving op kwartaalbasis, is de jaar-op-jaar groei nog steeds fors negatief (-5,2 %). Hierdoor is er van een terugkeer naar het niveau van economische bedrijvigheid van vóór de COVID-19-crisis nog geen sprake. 

Na vier jaar eindigt deze week het Belgisch IMF Kiesgroep mandaat. Gedurende 4 jaar leidde ons land een groep van 16 landen in het dagelijks bestuur van het Internationaal Monetair Fonds. Op 31 oktober draagt ons land deze belangrijke coördinerende rol over aan Nederland.

 

De Belgische ondernemingen ramen dat hun omzet deze week 14 % lager is ten gevolge van de coronacrisis, zijnde hetzelfde niveau als in de enquêtes van augustus en september. Dat betekent dat het herstel sinds augustus is stilgevallen. 

De conjunctuurbarometer komt boven het in maart opgetekende peil uit. Het ondernemingsklimaat verbeterde in de verwerkende nijverheid en, in zeer sterke mate, in de handel. Het stabiliseerde zich nagenoeg in de diensten en in de bouwnijverheid.

Conj
  • Economische indicatoren voor België (2020-45)

  • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash (2020-09)

  • Economische indicatoren voor België (2020-46)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2020-10)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-08)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-08)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2020-11)

  • Economische indicatoren voor België (2020-47)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2020-11)

  • Economische indicatoren voor België (2020-48)

In de kijker