Welkom bij de Nationale Bank van België

Volgens het IMF was de Belgische financiële sector de afgelopen jaren bestand tegen schokken en blijft hij goed gekapitaliseerd en winstgevend.

image imf

Op donderdag 7 december 2023 maakte Data News zijn CIO of the Year bekend. Deze prijs wordt uitgereikt aan iemand die in de loop van haar carrière blijk heeft gegeven van strategische visie, leiderschap, persoonlijkheid en het vermogen om bij te dragen aan de bedrijfsstrategie van een organisatie. Proficiat, An!

An Swalens

Bedrijven geven aan dat de huidige economische omstandigheden moeilijk blijven. In de laatste maanden van 2023 zou de activiteit licht kunnen vertragen, maar een echte daling lijkt nog steeds erg onwaarschijnlijk. Veel respondenten wezen ook op voorzichtige tekenen van verbetering voor begin 2024.

De NBB duidde acht banken opnieuw aan als systeemrelevante instellingen. Deze belangrijke instellingen spelen een cruciale rol in de financiële stabiliteit van het land. Er werden aanvullende kapitaalvereisten opgelegd om hun weerbaarheid te versterken.

Banques belges

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het 3de kwartaal van 2023 met 0,4 %. De toegevoegde waarde in de industrie liep met 0,5 % terug, terwijl diensten en bouwnijverheid een positieve groei lieten optekenen, met respectievelijk 0,7 % en 0,6 %.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft ‘Europese cultuur’ en ‘Rivieren en vogels’ gekozen als mogelijke thema’s voor toekomstige eurobankbiljetten. Een adviesgroep moet uiterlijk eind 2024 motieven voor de geselecteerde thema’s voorstellen.

  • Business Cycle Monitor December 2023

  • CKP-maandcijfers - November 2023

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2023-09)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2023-09)

  • Persbericht - INR - Aanbod en gebruikstabellen (2020)

  • Persbericht - INR - Overheidsuitgaven naar functies en transacties (2023)

  • Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen (2020)

  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2023-12)

  • Persbericht - INR - Grondenvoorraad van de particulieren (2022)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2023-12)

In de kijker