Welkom bij de Nationale Bank van België

Op 1 januari heeft Groot-Brittannië de douane-unie en de interne markt verlaten. Deze economische brexit is uitgevoerd volgens de voorwaarden van het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Commissie en de Britse regering. De Nationale Bank raamde de impact op de Belgische economie van een brexit met een vrijhandelsakkoord. Ze becijferde ook dat het Belgische bbp dankzij het akkoord over vijf jaar 0,4 procentpunt hoger kan uitkomen dan het traject uit haar economische vooruitzichten van december waarbij ze was uitgegaan van een no-dealbrexit.

brexit

De COVID-19-pandemie leidde tot een scherpe daling van de economische activiteit in België. Vele bedrijven werden gedwongen hun activiteiten op te schorten (of sterk terug te schroeven) wegens de gezondheidsmaatregelen van de overheid, de verstoringen in de aanbodketen of de verzwakking van de vraag naar hun producten en diensten. Ondanks de daling van de omzet blijven de financiële verplichtingen grotendeels bestaan, waardoor de liquiditeitsbuffers van de bedrijven afnemen. Bovendien dreigen de aantasting van het eigen vermogen en de toegenomen schuldenlast de liquiditeitsstress te doen omslaan in een solvabiliteitsprobleem. 

De versoepeling van bepaalde maatregelen begin december, met o.m. de heropening van de niet-essentiële winkels, had een sterk positieve invloed op de omzet van de handel en van de vastgoedsector en er werd een lichte verbetering opgetekend in vele andere bedrijfstakken. Dat blijkt uit de nieuwe ERMG-enquête bij de Belgische ondernemingen. 

ERMG

De Belgische economie krimpt dit jaar volgens onze ramingen met 6,7 % als gevolg van de coronacrisis. De daling van het bbp is ruim drie keer zo groot als tijdens de financiële crisis van 2008-2009. De economie veert in de volgende jaren wel op maar het duurt bijna 2 jaar alvorens het peil van voor de crisis weer is bereikt. Het begrotingstekort stijgt tot meer dan 10 % bbp in 2020 en blijft nadien structureel hoog.

Projecties
  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-01)

  • Economische indicatoren voor België (2021-03)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-01)

  • Kerncijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

  • Perscommuniqué - INR - Flash estimate (2020-IV)

  • Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen (2018-2019)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-III)

  • Regionale rekeningen (2019)

  • Economische indicatoren voor België (2021-04)

  • Economische indicatoren voor België (2021-05)

In de kijker