Welkom bij de Nationale Bank van België

2020 was een boeiend maar ook een organisatorisch zeer uitdagend jaar voor de Nationale Bank. In het ondernemingsverslag gaan we uitgebreid in op de taken die ons werden toevertrouwd om de economische impact van COVID-19 aan te pakken. Ook de acties die de NBB onderneemt op het vlak van duurzaamheid, klimaat en diversiteit komen uitgebreid aan bod in een nieuw hoofdstuk over Corporate Social Responsability. 

De coronacrisis zette de Belgen massaal aan het sparen. Beursgenoteerde aandelen konden op een hernieuwde belangstelling rekenen. Hypothecaire leningen dreven de financiële verplichtingen omhoog. De financiële activa van de particulieren stegen vorig jaar naar een recordbedrag van ruim 1465 miljard euro. In dezelfde periode stegen ook hun financiële verplichtingen. Het netto financieel vermogen van de particulieren bedroeg eind december 2020 1146,5 miljard euro.

In welke mate evolueerde loonstructuur de voorbije jaren? In welke mate heeft beroepservaring of het bezit van een diploma een impact op het loon? Speelt de grootte van een onderneming of vooral de bedrijfstak een rol? De Studiedienst van de Nationale Bank geeft op deze en heel wat andere vragen een antwoord in haar nieuwste economisch artikel over loondifferentiatie in België. 

Art 6

Na de verbetering in maart bevindt de conjunctuurbarometer zich weer op een hoger niveau dan vóór de gezondheidscrisis. De ondernemers zijn optimistischer in alle bevraagde bedrijfstakken, in het bijzonder in de handel. De enquête werd afgenomen tussen 1 en 24 maart ‘s morgens, vóór de aankondiging van de lockdownmaatregelen voor een maand.

Business confidence
  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen (2020-IV)

  • Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen (2020)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-IV)

  • Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid (2020)

  • Statistisch Tijdschrift (2021-I)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-04)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2020-IV)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (2020-IV)

  • Economische indicatoren voor België (2021-16)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-04)

In de kijker