Welkom bij de Nationale Bank van België

De consumenten zijn optimistischer in hun verwachtingen over de algemene economische situatie en maken zich minder zorgen over het verwachte verloop van de werkloosheid. Bovendien zijn de gezinnen van plan meer te sparen en verwachten ze een verbetering van hun financiële situatie. 

spotlight

De contracyclische kapitaalbuffer is een tijdelijke aanvullende kapitaalreserve, zodat banken de nodige ruimte hebben om eventuele kredietverliezen op te vangen in geval van een forse toename van wanbetalingen op leningen. 

ccyb image

De laatste maanden kent de buitenlandse handel een matige negatieve groei, vooral door chemische en energieproducten, vervoermateriaal en machines.

spotlight

De ECB verlaagde begin juni de rente, omdat de inflatie fors gedaald is. Ze blijft de loongroei monitoren; de lonen stegen in het eurogebied begin 2024 met 5 % op jaarbasis. Dit oefent mogelijks opwaartse druk uit op de inflatie. Zullen volgende renteverlagingen snel volgen? Nieuwe NBB-blog van Jana Jonckheere en Hélène Zimmer legt uit.

spotlight_blog

Op 6 juni verlaagde de ECB de rente. De president van de ECB, Christine Lagarde, legt in een blog uit waarom de ECB dat deed en wat er nog moet gebeuren om de inflatie binnen afzienbare tijd terug te brengen tot 2%.

53773728979_19bfcd098e_k.jpg
  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-06)

  • Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans (2024-I)

  • Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2024-I)

  • Persbericht - Financiële rekeningen van België (2024-I)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2024-04)

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2024-04)

  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2024-07)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-07)

  • Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht (2024-I)

  • Persbericht - INR - Flash estimate (2024-II)

In de kijker