Bepalingen van algemeen belang van toepassing op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen