Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 135 resultaten

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

VERORDENING (EU) 2015/159 VAN DE RAAD van 27 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015159-v...

AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 28 januari 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen (ECB/2015/2)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/aanbeveling-van-de-europ...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/227 VAN DE COMMISSIE van 9 januari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/488 VAN DE COMMISSIE van 4 september 2014 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 betreffende eigenvermogensvereisten voor ondernemingen op basis van vaste kostenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

BESLUIT (EU) 2015/530 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 11 februari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015530-van-d...

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015534-v...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/585 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van margerisicoperiodesPDF

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015656-van-d...

BESLUIT (EU) 2015/727 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 10 april 2015 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015 (ECB/2015/17)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015727-van-d...