Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 135 resultaten

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015534-v...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/585 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van margerisicoperiodesPDF

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015656-van-d...

BESLUIT (EU) 2015/727 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 10 april 2015 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015 (ECB/2015/17)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015727-van-d...

BESLUIT (EU) 2015/839 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 27 april 2015 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan een uitgebreide beoordeling (ECB/2015/21)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2015839-van-d...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/850 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/880 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 2015

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/923 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2015

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/942 VAN DE COMMISSIE van 4 maart 2015

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1278 VAN DE COMMISSIE van 9 juli 2015 - Vaststelling van technische uitvoeringsnormen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...