Andere marktinfrastructuren en aanbieders van diensten

TARGET2-Securities (T2S) is een pan-Europees platform van centrales voor effectenbewaring uitgebaat door het Eurosysteem. De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) speelt een belangrijke rol voor de dagelijkse operationele uitvoering van financiële transacties voor financiële instellingen en marktinfrastructuren.  

Oversight op TARGET2-Securities (T2S)

TARGET2-Securities (T2S) biedt vereffeningsdiensten aan aan verschillende centrales voor effectenbewaring (CSDs) gevestigd in en buiten de eurozone. Het Eurosysteem heeft het T2S Cooperative Arrangement opgezet opdat alle autoriteiten die belang hebben bij de goede werking van T2S betrokken zijn, met inbegrip van de overseers van CSDs.

Objectieven, toepassingsdomein en praktische organisatie van het oversight op TARGET2-Securities

Oversight op SWIFT

Een groot aantal systemisch belangrijke systemen zijn afhankelijk van SWIFT voor hun dagelijks berichtenverkeer. Als aanbieder van kritieke diensten voor deze systemen heeft SWIFT zelf ook een systemisch karakter.

De Nationale Bank van België coördineert het oversight op SWIFT dat wordt uitgevoerd samen met andere centrale banken. De Bank neemt de leiding van deze coöperatieve oversight activiteit omdat de maatschappelijke zetel van SWIFT gevestigd is in België.

Objectieven, toepassingsdomein en praktische organisatie van het oversight op SWIFT