Effectenverrekenings- en vereffeningssystemen

De Bank is verantwoordelijk voor het oversight op effectenverrekenings- en vereffeningssystemen. Omwille van de internationale systeemrelevantie van (I)CSDs en CCPs gevestigd in, of relevant voor België, coördineert de Bank, of neemt ze deel aan, samenwerkingsverbanden. De Bank oefent oversight uit op drie effectenvereffeningssystemen uitgebaat door (internationale) centrales voor effectenbewaring ((I)CSDs) gevestigd in België, nl. NBB-SSS, Euroclear Belgium en Euroclear Bank.

Objectieven, toepassingsdomein en praktische organisatie van het oversight op effectenverrekenings- en vereffeningssystemen