Wie bestuurt het Eurosysteem?

Het Eurosysteem wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit de 6 leden van de Directie van de ECB en de gouverneurs van de nationale centrale banken van het eurogebied.

Hij neemt de monetaire-beleidsbeslissingen, die als doel hebben de prijsstabiliteit in het eurogebied te handhaven. Elk lid van de Raad van Bestuur, onder wie de gouverneur van de Nationale Bank, heeft een beslissende stem. De tenuitvoerlegging van de monetaire-beleidsbeslissingen wordt door de nationale centrale banken gewaarborgd.

Krachtens het Verdrag van Maastricht zijn de ECB en de nationale centrale banken onafhankelijk van met name de politieke autoriteiten, van wie ze geen instructies mogen ontvangen. Deze autonomie vergroot de mogelijkheden van het Eurosysteem om de opgelegde doelstelling te bereiken: het handhaven van de prijsstabiliteit.