Definitie

  • Raad van Bestuur (ECB)

    Het hoogste bestuursorgaan van de ECB. De Raad van Bestuur bestaat uit alle leden van de Directie van de ECB en de Presidenten van de nationale centrale banken van de landen die op de euro zijn overgegaan.