Andere neer te leggen documenten

Andere neer te leggen documenten

Behalve de eigen jaarrekening dient een vennootschap ook andere belangrijk geachte informatie te publiceren (WVV. art. 3:12.§1). Dit betreft de zogenaamde 'Andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten'. Deze worden samen met de jaarrekening bij de Balanscentrale neergelegd als samenstellende onderdelen van het daartoe speciaal ontworpen neerleggingsformulier.

Afhankelijk van de grootte van de vennootschap zijn het volledige, verkorte of micro-neerleggingsformulier van toepassing:

 • de inlichtingen omtrent de deelnemingen en de lijst van ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is (WVV art. 3:12.§1, 7°),
  Secties: VKT-kap 7.1 en 7.2; VKT-inb 7.1 en 7.2; MIC-kap 7.1 ,en 7.2, MIC-inb 7.1 ,en 7.2.
  Opmerking: bij een volledig model is dit onderdeel van de ‘Toelichting’ en niet van de ‘Andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten’
  Secties: VOL-kap 6.5.1 en 6.5.2; VOL-inb 6.5.1 en 6.5.2.
   
 • de aandeelhoudersstructuur (WVV art.5:44; art.5:97),
  Secties: VKT-kap 8; VKT-inb 8
  Opmerking: bij een volledig model is dit onderdeel van de ‘Toelichting’ en niet van de ‘Andere overeenkomstig het WVV neer te leggen documenten’
  Secties: VOL-kap 6.7.2; VOL-inb 6.7.2.
   
 • andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vermelden inlichtingen,
  Secties: VKT-kap 9; VKT-inb 9; MIC-kap 8; MIC-inb 8.
   
 • het jaarverslag (WVV art. 3:12.§1, 6°),
  Secties: VOL-kap 7; VOL-inb 7; VKT-kap 10; VKT-inb 10; MIC-kap 9; MIC-inb 9.
  Meer info 
   
 • het verslag van de commissarissen (WVV art. 3:12.§1,4°),
  Secties: VOL-kap 8; VOL-inb 8; VKT-kap 11; VKT-inb 11; MIC-kap 10; MIC-inb 10.
  Meer info 
   
 • het verslag van betalingen aan overheden (WVV art.3:12.§1,5°),
  Secties: VOL-kap 9; VOL-inb 9
   
 • de sociale balans (WVV art. 3:12.§1, 8°),
  Secties: VOL-kap 10; VOL-inb 10; VKT-kap 12; VKT-inb 12; MIC-kap 11; MIC-inb 11.
   
 • het remuneratieverslag van vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (WVV art. 3:12.§1, 9°),
  Secties: VOL-kap 11; sectie VOL-inb 11; VKT-kap 13; VKT-inb 13; MIC-kap 12; MIC-inb 12.
   
 • de notulen of verslagen betreffende belangenconflicten en/of overeenkomsten (WVV, art.5:77.§1; art.6:65.§1; art.7:96.§1; art.7:103.§1; art.11:9.§1),
  Secties: VOL-kap 12; VOL-inb 12; VKT-kap 15; VKT-inb 15; MIC-kap 13; MIC-inb 13.
   
 • het verslag van de raad van toezicht (WVV art.15:29 en art.16:27),
  Secties: VOL-kap 13; VOL-inb 13; VKT-kap 15; VKT-inb 15; MIC-kap 14; MIC-inb 14.
   
 • de jaarrekening(en) van de onderneming(en) waarvoor de neerleggende vennootschap onbeperkt aansprakelijk is (WVV art. 3:12.§1, 7°),
  Secties: VOL-kap 14; VOL-inb 14; VKT-kap 16; VKT-inb 16; MIC-kap 15; MIC-inb 15.
   
 • andere documenten (door de vennootschap te specifiëren) (WVV art. 3:12.§1, 10°)
  Secties: VOL-kap 15; VOL-inb 15; VKT-kap 17; VKT-inb 17; MIC-kap 16; MIC-inb 16.

 OPMERKING  In het verkorte model en het micromodel kan voor kapitaalvennootschappen ‘De staat van het kapitaal’ in deze sectie opgenomen worden (bron: WVV art. 7:50). Bij het volledig model is dit in een aparte sectie (6.7.1) voorzien.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo