IFRS

Hier vindt u informatie in verband met de IFRS-normen, of International Financial Reporting Standards.

Geconsolideerde jaarrekeningen opgemaakt volgens IFRS

Dit Excel-bestand geeft een overzicht van de ondernemingen die in de periode 2009-2018 een geconsolideerde jaarrekening bij de Nationale Bank hebben neergelegd. In de lijst is onder meer vermeld of de geconsolideerde jaarrekening al dan niet volgens de IFRS standaard is opgemaakt.

De beelden van de sinds 2009 neergelegde geconsolideerde jaarrekeningen kunnen worden geraadpleegd via de toepassing "Jaarrekeningen online raadplegen".

Andere adressen met nuttige informatie over de IFRS-normen

Link naar Eurostat - Accounting & Statistics.

De invoering van de IFRS normen zal een impact hebben op verschillende domeinen van de statistiek: nationale rekeningen, betalingsbalans, monetaire en bancaire statistieken, enz. Daarom heeft Eurostat in 2000 het initiatief genomen om een project op te starten rond "Accounting and Statistics" met als belangrijkste doelstellingen:

  • ervoor zorgen dat Eurostat en het Europees Statistisch Systeem (ESS) voorbereid zijn op alle wijzigingen in de statistische informatie ten gevolge van de invoering van de IFRS normen in 2005
  • ervoor zorgen dat Eurostat en de Nationale Instituten voor de Statistiek van de gelegenheid gebruik maken om het gebruik van boekhoudkundige informatie te bevorderen, zodat de rapporteringsverplichtingen voor ondernemingen beperkt zouden kunnen worden
  • toekomstige ontwikkelingen in de IFRS normen opvolgen en vroegtijdig een indicatie geven van de mogelijke impact van deze ontwikkelingen op de statistieken
  • ervoor zorgen dat statistici gebruik maken van alle beschikbare kanalen om toekomstige wijzigingen in de IFRS normen te beïnvloeden, met de bedoeling hun eigen belangen te verdedigen.

Link naar de Europese Commissie - The International Accounting Standards

Deze website van de Europese Commissie bevat voornamelijk informatie over de status van de IFRS-normen in het kader van hun goedkeuring binnen de Europese Unie. Ze bevat eveneens enkele documenten in verband met de toepassing en de interpretatie van de normen.