Perscommuniqué - Het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied: SEPA (Single Euro Payments Area)

Artikel gepubliceerd in het Economisch Tijdschrift van september 2007

Het Single Euro Payments Area (SEPA) is een nieuwe stap voorwaarts naar de financiële integratie in Europa. SEPA zal het gebruik van betaalinstrumenten (kredietoverdrachten, domiciliëringen en kaartbetalingen) harmoniseren in geheel Europa (de 27 EU-landen plus IJsland Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Alle economische actoren zullen op dezelfde wijze zowel grensoverschrijdende als binnenlandse betalingen kunnen verrichten, waarbij dezelfde rechten en verplichtingen zullen gelden.

De EU-instellingen hebben via de Europese richtlijn over de betalingsdiensten een geharmoniseerd juridisch kader voor de betalingsdiensten bepaald, terwijl de European Payments Council (EPC), die belangengroepen uit de banksector omvat, het proces ondersteunt en leidt via zelfregulering. Het Eurosysteem houdt als katalysator toezicht op de vorderingen en de ontwikkelingen.

Voor elk van de SEPA-betaalinstrumenten heeft de EPC gemeenschappelijke standaarden uitgewerkt in de vorm van "Rulebooks" voor kredietoverdrachten en domiciliëringen en een algemener kader voor kaartbetalingen en clearing- en afwikkelingssystemen. Uiteindelijk zullen dezelfde instrumenten voor kredietoverdrachten en domiciliëringen openstaan voor alle gebruikers en gemakkelijk toegankelijk zijn in geheel Europa. Elke SEPA-betaalkaart moet bruikbaar zijn op alle terminals in het gehele SEPA-gebied. De infrastructuur moet worden aangepast aan de nieuwe betalingsstandaarden en de betalingsindustrie zal waarschijnlijk worden geconsolideerd.

De totstandbrenging van SEPA verloop in fasen. De fase van het opzetten is nu ten einde en vanaf januari 2008 zullen de banken hun klanten de SEPA Credit Transfer kunnen bieden, naast de bestaande nationale kredietoverschrijving. De SEPA Direct Debit zal van start gaan in november 2009. Eind 2010 zullen de nationale betaalinstrumenten niet meer kunnen worden gebruikt. Voor kaarten zal het tot eind 2010 duren voor de banken alle standaarden hebben gestroomlijnd. Vanaf 2011 zullen enkel SEPA-kaarten worden gebruikt.

In België is het SEPA-project opgezet op twee verschillende niveaus: vanuit een louter bankperspectief en op een algemener niveau met alle deelnemers in de economie. Er werd een migratieplan gepubliceerd dat regelmatig wordt bijgesteld. Dankzij zijn lange traditie van interbancaire samenwerking, is de Belgische banksector, wat betreft de overgang op SEPA in Europa, een van de voornaamste spelers in het banklandschap.