Perscommuniqué - Financial Stability Review 2013

Voor het twaalfde opeenvolgende jaar publiceert de Nationale Bank van België haar Financial Stability Review.

Het terugkerend artikel van deze publicatie, de Overview, analyseert de belangrijkste determinanten van de financiële stabiliteit in België, aan de hand van een overzicht van recente ontwikkelingen in de Belgische bank- en verzekeringssector.

Het tweede deel van de Financial Stability Review bevat vier artikels. Via meer thematische artikels wil de Financial Stability Review ook bijdragen aan de discussie over en het onderzoek naar belangrijke ontwikkelingen in het financiële systeem. Dit jaar worden volgende onderwerpen behandeld:

  • Overzicht van de portefeuille overheidspapier van de Belgische verzekeringssector
  • Kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen: wat blijkt uit de enquêtes naar de kredietvoorwaarden?

Twee andere artikels geven een overzicht van het oversight en het prudentiële toezicht van de Bank op de financiëlemarktinfrastructuren in 2012 en van de toetsing van Euroclear Bank aan de standaarden voor financiëlemarktinfrastructuren van CPSS-IOSCO.

Financial Stability Review 2013