Financial Stability Review 2013

Het volledige FSR is beschikbaar in het Engels. Het voorwoord en de executive summary zijn bovendien beschikbaar in het Nederlands.