Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2010