Circulaire CBFA_2010_19/ Circulaire over de periodieke rapportering door de instellingen over de naleving van de eigenvermogensvereisten