Welkom bij de Nationale Bank van België

Het identificeren en ramen van de effecten van monetairbeleidsschokken is niet eenvoudig. De invoering van nieuwe monetairbeleidsinstrumenten (bijvoorbeeld forward guidance en activa-aankopen) zorgt daarenboven voor extra uitdagingen. Dit artikel werpt een licht op de complexiteiten ter zake. 

art 4

In dit artikel bekijken we de EU-begroting en het Next Generation EU herstelplan door een economische bril, met aandacht voor het Belgische perspectief. We gaan na in hoeverre het herstelplan de groei ondersteunt, of het de convergentie tussen economieën en door de pandemie getroffen regio’s bevordert, en of het een antwoord biedt op de groene en digitale transitie.

De Belgische economische bedrijvigheid blijft zich snel herstellen. Volgens de herziene statistieken steeg het Belgische bbp in het tweede kwartaal met 1,7 %. Dat is zelfs beter dan de raming in de vorige Business Cycle Monitor (+1,3 %).

BCM

In het najaar zal de Europese Commissie een voorstel publiceren voor geactualiseerde kapitaalsvereisten voor banken in de EU. De NBB, net zoals een groot aantal andere nationale centrale banken en toezichthoudende autoriteiten in de EU roepen de Europese Commissie op om de letter en de geest van het wereldwijde akkoord te respecteren.

Basel III

In deze nieuwste NBB-studie worden de impliciete overdrachten tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië onderzocht en in kaart gebracht. Vlaanderen en Brussel zijn daarbij nettobijdragers, Wallonië is ontvanger. Zijn de intergewestelijke overdrachten in België hoog of laag in vergelijking met andere EU-landen?

transfers

Ondanks een lichte daling in alle bedrijfstakken blijft het vertrouwen op een hoog peil. De indicator liep terug in de verwerkende industrie, hoewel de werkgelegenheidsvooruitzichten verder verbeterden. De ondernemers schatten het peil van de voorraden veel minder gunstig in en waren ook voorzichtiger in hun vraagverwachtingen.

feature
  • De uitgifte van schuldbewijzen door Belgische niet-financiële vennootschappen

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-09)

  • Economische indicatoren voor België (2021-38)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-09)

  • Economische indicatoren voor België (2021-39)

  • Economische indicatoren voor België (2021-40)

  • Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België (2021-II)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-07)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-07)

  • Economische indicatoren voor België (2021-41)

In de kijker