Welkom bij de Nationale Bank van België

Op 26 januari 2021 heeft het Directiecomité van de Nationale Bank beslist, in het kader van de ingestelde verkoopprocedure, om het bod van de kandidaat-koper, 3D Real Estate, voor de verkoop van het onroerend goed gelegen te 1000 Brussel te aanvaarden. De verkoopprijs van het verkochte actief bedraagt EUR 19.750.000. Dit gebouw werd uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de drukkerij van de Nationale Bank.

Imprimerie

De kredietverlening aan natuurlijke personen werd vorig jaar in belangrijke mate beïnvloed door de COVID-19-crisis. Er werden 17,8 % minder nieuwe consumenten- en hypothecaire kredieten toegekend dan in 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2020 van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank.

 

Nadat de indicator voor het consumentenvertrouwen de afgelopen maand fors was verbeterd, viel hij in januari licht terug. Voor het eerst sinds september 2020 zijn de vooruitzichten voor de algemene economische situatie en de verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid verslechterd.

enquête

Het omzetverlies dat de Belgische ondernemingen lijden als gevolg van de coronacrisis, is in januari opnieuw wat afgenomen tot nog 12 %. Die lichte verbetering is vooral te danken aan het verdere omzetherstel voor de niet-voedingswinkels, de groothandel en de vastgoedactiviteiten. Voor 2021 als geheel blijft de verwachte verbetering ten opzichte van de huidige omzet wel beperkt maar de vooruitzichten voor volgend jaar zijn duidelijk beter geworden, wat ook te zien is in de investeringsplannen voor 2022. 

De Nationale Bank raamde de impact op de Belgische economie van een brexit met een vrijhandelsakkoord. Ze becijferde ook dat het Belgische bbp dankzij het akkoord over vijf jaar 0,4 procentpunt hoger kan uitkomen dan het traject uit haar economische vooruitzichten van december waarbij ze was uitgegaan van een no-dealbrexit.

brexit
  • Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de inkomens van de gezinnen en van de consumptieve bestedingen per institutionele sector (2018)

  • Regionale rekeningen (2019)

  • Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen - Variabelen per industrie (2018-2019)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-III)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen (2020-III)

  • Perscommuniqué - INR - Flash estimate (2020-IV)

  • Economische indicatoren voor België (2021-04)

  • Economische indicatoren voor België (2021-05)

  • Economische indicatoren voor België (2021-06)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-11)

In de kijker