Welkom bij de Nationale Bank van België

In deze blogpost legt onze experte uit hoe de NBB haar oor regelmatig te luisteren legt bij de bedrijfswereld via (ad-hoc-)enquêtes, ontbijtmeetings en economische relaties. 

business intelligence

Het bruto binnenlands product (bbp) naar volume steeg in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De toegevoegde waarde daalde in de industrie, maar steeg nog licht in de diensten en de bouw. Op jaarbasis bedroeg de groei 1,9 %.

CP trim

De conjunctuurbarometer verslechtert voor de zevende maand op rij, zij het in een iets trager tempo. Alleen de bouwnijverheid ontsnapt aan de achteruitgang. De daling van het vertrouwen is het duidelijkst in de dienstverlening aan bedrijven.

Business Confidence

Hoe houdbaar zijn de financiën van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen in België? Dit artikel analyseert de houdbaarheidsrisico’s van individuele overheidsentiteiten in België. Hoe goed zijn hun overheidsfinanciën bestand tegen schokken en hoe kunnen ze ertoe bijdragen de Belgische overheidsschuld op een neerwaarts pad te brengen?

De gezinnen tonen zich minder pessimistisch, terwijl ze zich iets meer zorgen maken over de arbeidsmarkt. Hun spaarintenties namen weer toe, maar deze toename was niet te vergelijken met de forse daling in de vorige twee maanden.

consumer confidence

In onze blog leggen we de methode uit die Statbel gebruikt om de energieprijzen op te nemen in de inflatiemaatstaf. Werd inflatie nu overschat bij stijgende energieprijzen? Strikt gezien niet. Het is de “cost-of-living” die overschat werd. Als we effectief die cost-of-living beter vertegenwoordigd willen zien in de inflatiemaatstaf, zullen we het voorbeeld moeten volgen van Nederland.

Energy prices and inflation

De Nationale Bank wil met dit initiatief het brede publiek nog beter informeren over de gevolgen voor de economie en het financiële stelsel van de klimaatverandering en de transitie naar een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen. 

Climate dashboard

Multinationals eerlijke belastingen laten betalen, daar gaat het om. Het OESO/G20-akkoord over een internationale belastinghervorming (OESO/G20 Inclusive Framework on BEPS), ondersteund door 137 landen, stelt een tweepijleroplossing voor: een gedeeltelijke herverdeling van de belastingheffing naar landen waar de verkopen plaats vinden en een wereldwijde vennootschapsbelasting van minimum 15%.  

taxation image
  • Sourcing of services and total factor productivity

  • Economische indicatoren voor België (2022-48)

  • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Driemaandelijkse bijwerking (2022-III)

  • Economische indicatoren voor België (2022-49)

  • Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête (2022-II)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2022-11)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2022-09)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2022-09)

  • Economische indicatoren voor België (2022-50)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2022-12)

In de kijker