Welkom bij de Nationale Bank van België

De economische groei zal op korte termijn waarschijnlijk stabiel blijven, terwijl de werkgelegenheidsgroei zich zou moeten herstellen. De inflatie zal verder afnemen.

Nouveau NBB Business Echo

Het ondernemersvertrouwen neemt licht toe in mei en maakt zo de daling van april gedeeltelijk ongedaan. De ondernemingen bevestigen ook een verdere versoepeling van de kredietvoorwaarden in april.  

image

Voor de tweede maand op rij daalt het consumentenvertrouwen licht. Dat komt vooral door de slechtere verwachtingen over de algemene economische situatie in België.  

spotlight

De hoge inflatie leidt tot bezorgdheid over de invloed ervan op de lonen en kosten. De snelle aanpassing van de lonen in België, als gevolg van de automatische indexering, staat in contrast met het geleidelijker proces in het eurogebied. In beide gevallen was de productiviteitsgroei echter ontoereikend om de kosten te beperken, waardoor de prijzen onder druk zijn komen te staan.

image spotlight

De Belgische financiële sector is veerkrachtig, zo blijkt uit het nieuwste Financial Stability Report van de NBB. De Bank onderneemt acties om die veerkracht ook in toekomst te vrijwaren.

image
  • Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten (2024-I)

  • Business Cycle Monitor - Juni 2024

  • Economische projecties voor België - Voorjaar 2024

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2024-03)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2024-03)

  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2024-06)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-06)

  • Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans (2024-I)

  • Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2024-I)

  • Persbericht - Financiële rekeningen van België (2024-I)

In de kijker