Balanscentrale

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.

Support Balanscentrale - nieuw uurrooster telefooncentrale vanaf 1 oktober

Bij wijze van uitzondering (wegens teamtraining) zal het BA-contactcentrum ook gesloten zijn op donderdag 21/10 's ochtends en op dinsdag 26/10 gedurende de hele dag.

Beroepsprocedure tarieftoeslag