Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1207 resultaten

Circulaire NBB_2021_007 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2021007-pe...

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Circulaire NBB_2021_006 / Circulaire betreffende de te volgen procedure in geval van overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten en in geval van fusie of splitsing

De belangrijkste nieuwigheid ten opzichte van de vroegere circulaire NBB_2018_08 is dat naast de procedure voor de overdracht van portefeuilles verzekeringsovereenkomsten nu ook de procedure wordt beschreven die moet worden gevolgd voor fusies en splitsingen die door de NBB moeten worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 102, eerste lid, 2° van de wet van 13 maart 2016.

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2021006-ci...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Allianz Benelux NV naar Monument Assurance Belgium NV. PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/453 van de Commissie van 15 maart 2021

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde verordening (EU) 2021/424 van de commissie van 17 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de alternatieve standaardbenadering voor marktrisico

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Bekendmaking van de beslissing om een college van voorlopige bestuurders aan te stellen in toepassing van het artikel 517, § 1er, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/bekendmaking-van-de-besl...

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/178 van de Commissie van 8 februari 2021 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AXA Versicherung AG naar Inter Partner Assistance NV.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...