Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1229 resultaten

Mededeling NBB_2020_050 / Toepassing van Europese Verordening 2015/847 betreffende geldovermakingen op overmakingen naar het Verenigd KoninkrijkPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020050-to...

Protocol tussen de FOD Financiën, Algemene Administratie van de BBI en de NBB betreffende de samenwerking en gegevensuitwisseling met het oog op de bestrijding van "bijzondere mechanismen" en de uitoefening van het "fit & proper"-toezichtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/protocol-tussen-de-fod-f...

Mededeling nbb_2021_19 / ECB IMAS Portal: digitalisatie van de formulieren inzake gekwalificeerde deelnemingen en vrij verkeer van diensten en vestigingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202119-ecb...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de grensoverschrijdende fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Oostenrijks recht door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1256 van de Commissie van 21 april 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wat betreft de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de governance van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Mededeling NBB_2020_019 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2020PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020019-me...

Circulaire NBB_2019_28 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2019

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201928-med...

Circulaire NBB_2016_39 / Vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201639-vri...

Mededeling NBB_2017_22 / Mededeling aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201722-med...