Monetair beleid

Prijsstabiliteit is het hoofddoel van het Eurosysteem. Om dat te bereiken, neemt de Europese Centrale Bank (ECB) maatregelen via het eengemaakte monetair beleid van het eurogebied. Dat beleid uitstippelen en uitvoeren is een van de kerntaken van een centrale bank. Elke centrale bank wil de waarde van het geld stabiel houden door ervoor te zorgen dat de inflatie noch te hoog, noch te laag, stabiel en voorspelbaar blijft. In het eurogebied streven we naar een inflatiepercentage van 2% op middellange termijn. Op die manier draagt het monetair beleid ook bij tot, onder meer, duurzame groei en werkgelegenheid.

Wat betekent dat voor jou?