Woordenlijst

 

 • TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer)

  TARGET2 is het grensoverschrijdende Europese verrekeningsstelsel waarlangs kredietinstellingen in euro uitgedrukte betaalopdrachten één na één kunnen uitvoeren. TARGET2 is samengesteld uit de zogeheten bruto-vereffeningssystemen (omdat ze alle betalingen vereffenen en niet enkel een saldo op het einde van de dag) van de lidstaten van de EU en het betalingssysteem van de Europese Centrale Bank. Het gaat hierbij om zeer grote bedragen die verband houden met de afwikkeling van operaties op de financiële markten.

 • Tegenpartij

  De andere partij bij een financiële transactie (bijvoorbeeld elke partij die een transactie aangaat met de centrale bank).

 • Toelichting (Jaarrekening)

  In de Toelichting worden verscheidene rubrieken uit de balans en de resultatenrekening cijfermatig gedetailleerd en grondiger toegelicht.

 • Toondereffect

  Papieren aandeel of obligatie. De eigenaar is de persoon die het effect in zijn bezit heeft en eigendomsoverdracht gebeurt door eenvoudige overhandiging van het effect.