Woordenlijst

 

 • Permanente faciliteit

  Een door het Eurosysteem geopend "loket" waar de kredietinstellingen van het eurogebied op eigen initiatief transacties kunnen verrichten tegen vooraf aangekondigde rentetarieven. Het Eurosysteem biedt twee permanente faciliteiten met een looptijd tot de volgende ochtend aan, te weten de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit.

 • Prijsstabiliteit

  Het Eurosysteem heeft als voornaamste doelstelling de prijsstabiliteit te bewaren. De Raad van Bestuur van de ECB definieert prijsstabiliteit als een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) voor het eurogebied met 2% op middellange termijn. In de vernieuwde monetaire strategie van de Europese Centrale Bank (ECB) is deze inflatiedoelstelling symmetrisch, wat wil zeggen dat zowel negatieve als positieve afwijkingen van deze doelstelling als onwenselijk worden beschouwd.

 • Primaire markt

  Markt waarop nieuwe emissies worden uitgegeven.

 • Protest

  Een officiële vaststelling van de niet-betaling van een handelswissel door een gerechtsdeurwaarder.