Woordenlijst

 

 • OLO's (Lineaire obligaties)

  Obligaties op lange termijn met een vaste rentevoet, looptijd en terugbetalingprijs, uitgegeven door de Belgische Staat. Ze worden uitgegeven in tweemaandelijkse tranches en de uitgifteprijs wordt bepaald bij aanbesteding. Ze zijn gedematerialiseerd en worden op een rekening ingeschreven; de aankoop- en verkoopverrichtingen ervan gebeuren via het effectenverrekeningsstelsel van de Nationale Bank van België of bij andere centrale clearinginstellingen zoals Euroclear of Clearstream.

 • Obligatiemarkt

  De markt waarin langerlopende schuldbewijzen, d.w.z. schuldbewijzen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, worden uitgegeven en verhandeld.

 • Omloopsnelheid van het geld

  Aantal keren dat geld - bijvoorbeeld de geldhoeveelheid M3 - gebruikt wordt tijdens een bepaalde periode - bijvoorbeeld een jaar - voor het betalen van transacties - bijvoorbeeld die welke door het BBP worden geregistreerd. De omloopsnelheid van M3 is gelijk aan de verhouding BBP/M3.

 • Open-markttransactie

  Een transactie die op initiatief van de ECB op de financiële markten wordt uitgevoerd.

 • Orderbriefje

  Het orderbriefje verschilt slechts van de wisselbrief doordat het is opgesteld onder de vorm van een betalingsbelofte uitgaande van de schuldenaar in plaats van een aanwijzing of opdracht tot betalen uitgaande van de schuldeiser.

 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

  In Parijs gevestigde intergouvernementele organisatie van 30 landen die als doel heeft de duurzame groei, werkgelegenheid en levensstandaard van haar lidstaten te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van economie en handel in de wereld.

 • Oversight

  Het toezicht op betalingssystemen is een essentiële functie van centrale banken en heeft tot doel een goede werking van het betalingsverkeer te waarborgen en bij te dragen aan financiële stabiliteit.