Woordenlijst

 

  • Jaarrekening

    Een jaarrekening beschrijft de huishouding van een onderneming, voor zover die kan worden uitgedrukt in geldsommen. Ze is opgebouwd uit vier delen: de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans, die apart in deze woordenlijst zijn opgenomen.