Woordenlijst

 

  • HICP (Geharmoniseerde consumptieprijsindex)

    Een maatstaf voor het algemene peil van de consumptieprijzen, die de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde prijs van een verzameling goederen en diensten tijdens een beschouwde periode en die tijdens de referentieperiode.

  • Handelsbalans

    De handelsbalans is het verschil tussen de waarde van de goederen die een land uitvoert en de waarde van de goederen die het invoert. De totale handelsbalans, die alle in- en uitgevoerde goederen omvat, is een van de belangrijkste componenten van de betalingsbalans.

  • Hypothecair krediet

    Een hypothecair krediet is een krediet dat door een natuurlijke persoon voor privé-doeleienden wordt aangegaan en dient om de aankoop van een onroerend goed (of verbouwingen eraan) te financieren.