Standaardformulieren van het CAP

Gelieve eerst de verklarende nota’s door te nemen, vooraleer een van de standaardformulieren in te vullen.

Verklarende nota's

Standaardformulieren

Diverse standaardformulieren zijn beschikbaar voor het schriftelijk melden van uw buitenlandse rekeningen: