Gouverneur

De gouverneur staat aan het hoofd van de Nationale Bank van België. Hij is voorzitter van het Directiecomité en van de Regentenraad wanneer deze van gedachten wisselt over algemene kwesties met betrekking tot de Bank, het monetair beleid en de economische toestand van het land en van de Europese Unie, het toezichtsbeleid voor alle sectoren die aan het toezicht van de Bank onderworpen zijn, de Belgische, Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van het toezicht en alle ontwikkelingen van het financiële stelsel dat onder toezicht van de Bank staat. Hij zit ook het Afwikkelingscollege voor. Hij vertegenwoordigt de Nationale Bank voor het gerecht. Bovendien heeft hij zitting in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, die met name de monetairbeleidsbeslissingen voor het eurogebied neemt.

Pierre Wunsch

Hij wordt door de Koning benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De functie van gouverneur wordt sinds 2 januari 2019 uitgeoefend door de heer Pierre Wunsch.