Vrije dienstverrichting in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten