Overzicht op financiëlemarktinfrastructuren, andere marktinfrastructuren en aanbieders van diensten

Het oversight op betalingssystemen en systemen voor de clearing en afwikkeling van effecten wordt uitgeoefend door de centrale banken, in het kader van hun opdracht om de financiële stabiliteit te bevorderen. Het bestaat erin toe te zien op de goede werking van betalingssystemen en systemen voor de clearing en afwikkeling van effecten en op de doeltreffendheid en soliditeit van die systemen.

Dit oversight is tweeledig: enerzijds worden normen opgesteld (beginselen, minimumcriteria, gedragscodes, enz.) voor betalings- en afwikkelingssystemen en anderzijds wordt erop toegezien dat de betrokken systemen daadwerkelijk aan die normen voldoen.

De financiëlemarktinfrastructuren, andere marktinfrastructuren en aanbieders van diensten die onderworpen zijn aan het oversight van de Bank zijn de volgende:

Voor in België gevestigde financiëlemarktinfrastructuren en aanbieders van diensten die systeemrelevant zijn in andere jurisdicties, heeft de Bank een formele samenwerking opgezet met andere autoriteiten.

De rol van de Bank in het oversight op financiëlemarktinfrastructuren, andere marktinfrastructuren en aanbieders van diensten