Zoeken op tussenpersoon of geregistreerde vennootschap

Met deze functie kunt u zoeken in de lijsten van vennootschappen die onder het toezicht van de NBB vallen. Het is momenteel nog niet mogelijk een geschiedenis terug te vinden van de geregistreerde vennootschappen. Tussenpersonen en ondernemingen zoeken waarvoor een waarschuwing is gepubliceerd, kan uitsluitend nog via de website van de FSMA.