Waarom word ik geregistreerd?

Zodra u een consumentenkredietovereenkomst of een hypothecaire kredietovereenkomst ondertekent, is de kredietgever er bij wet toe verplicht uw identiteit, alsook de essentiële kenmerken van de overeenkomst aan de Centrale voor kredieten aan particulieren mede te delen.

Bovendien moeten de kredietgevers de Centrale onverwijld op de hoogte brengen in het geval van wanbetaling met betrekking tot één van uw kredietovereenkomsten.