Info voor particulieren

Iedere consument heeft de mogelijkheid om kosteloos zijn persoonlijke gegevens te raadplegen in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). 

Naar de online raadpleging

Indien u een dergelijke raadpleging uitvoert, ontvangt u het overzicht van de onder uw naam geregistreerde gegevens (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en eventuele wanbetalingen op dit krediet).

In de CKP kan u enkel uw lopende kredietovereenkomsten raadplegen. De CKP is een dynamische centrale die enkel de actuele informatie bevat. Gegevens over uw voorbije kredietovereenkomsten kan u dus niet terugvinden in de CKP.

Ook kan u geen informatie inkijken over een overleden persoon. De registratie op naam van overledenen wordt automatisch verwijderd uit het CKP-bestand. 

Voorts is het niet mogelijk om de gegevens van een derde persoon te consulteren. Het inzagerecht is een persoonlijk recht en dient door de betrokkene zelf te worden uitgeoefend. Een uitzondering geldt voor een beperkte groep van informatiegerechtigden (advocaten, bewindvoerders en schuldbemiddelaars). Onder strikte voorwaarden kunnen ze in de CKP de kredietgegevens van iemand anders raadplegen.

Hoe mijn gegevens raadplegen?

  De CKP geeft per telefoon nooit informatie over persoonlijke gegevens. Deze info wordt enkel per post opgestuurd!

Een online raadpleging
(de makkelijkste en snelste manier!)

Naar de online raadpleging

Klik hier voor meer praktische info

Via email

vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart en een getekende aanvraag gericht aan [email protected].

Via een gehandtekende brief

vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart gericht aan:
Nationale Bank van België, Centrale voor kredieten aan particulieren,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Aan de loketten van de Nationale Bank

de Berlaimontlaan 3
1000 Brussel

op vertoon van uw identiteitskaart (deze raadpleging is enkel mogelijk voor de persoonlijke kredietgegevens, een raadpleging via volmacht is dus niet toegelaten).

De openingsuren van de loketten vindt u hier terug. 

Bewaartijd gegevens

Overeenkomsten met een normaal verloop worden uiterlijk drie maanden en acht dagen na afloop van de kredietovereenkomst uit de CKP verwijderd. 

In geval van wanbetalingen gelden volgende bewaartermijnen:  

  • bij terugbetaling (regularisatie): één jaar vanaf de datum van regularisatie;
  • bij niet-regularisatie: tien jaar vanaf de datum van de eerste wanbetaling.

Lijst met wanbetalers

Meer praktische info over de lijst met wanbetalers (‘zwarte lijst’) van de CKP vindt u op deze pagina.  

Hulp nodig bij het beheer van schulden?

  U kan terecht bij een schuldbemiddelingsdienst bij u in de buurt.

Een schuldbemiddelingsdienst richt zich tot mensen met tijdelijke of terugkerende financiële problemen. De schuldbemiddelingsdienst zal op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing voor deze problemen. 

Meer info: het ‘Observatorium Krediet en Schuldenlast’