Hoe kan ik de gegevens laten corrigeren als ik het er niet mee eens ben?

Als u gegevens wilt laten corrigeren, wendt u zich tot uw kredietgever en verstrekt hem alle gegevens van uw verzoek.

Als u het niet eens bent met de geregistreerde gegevens, kunt u een met redenen omklede klacht indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie (Algemene Directie Controle en Bemiddeling).